Logo

Treskjærer Ragnar Nysæther

 Nyhet! Gå rett til den nye siden!

  

Ragnar.gifRagnar Nysæther skjærer motiver i tre etter kundens ønsker som for eksempel fisketur og bjørnemøte.

Barneportretter er det stor interesse for. 

En stor del av oppdragene er spleisegaver i anledning runde år, hvor det ofte er vanskelig å finne på noe originalt til de som har "alt".

Firmagaver, ærespriser og kunst i oftentlige bygg er andre eksempler.

Ragnar Nysæther er født i 1962. Han har hatt treskjæring som yrke siden 1990.

Mest kjent for utstillinger om fløting og tømmerhogst som er å se på Norsk Skogmuseum sin avdeling Sørlistøa ved Osensjøen i Åmot. Dette er to spillflåter, båt, ljørkoie med mer og ca 40 personer som har hatt de tidligere fløterne som modell.

Vidar Sandbeck Kulturpris copy.jpgHan har også laget treskjæringsdelen av Vidar Sandbecks Kulturpris som ble utdelt for 1. gang i 2008 til Märtha Louise. 

Nysæther har siden 1992 laget filmfotografskulpturen som deles ut av Kodak Norge til årets filmfotograf sammen med en stor sum dollar.

I 2008 leverte han blant annet julekrybba til Rena Kirke med en lokal billedliggjøring av julebudskapet.

Nysæther har deltatt på Reiselivsmessa på Sjølyst, Villmarksmessa og Jakt- og fiskedagene ved flere anledninger.

Han har hatt separatutstilling på Skogsmuseet 2002, deltatt på fellesutstilling Galleri Oro med tema "De 4 store" 2004 og vant 1. prisen i Villmarkslivs store treskjærerkonkurranse 2001. Han fikk også Åmotprisen i 2002.

Julekrybba-roterende-medium.gif 

Høsten 2008 fikk Åmot kirke, Rena en ny særpreget og stedegen julekrybbe, utført av den lokale kunstneren Ragnar Nysæther.

Krybben har store kvaliteter både kunstnerisk og teologisk bedømt, og vil være et samlingspunkt for alle generasjoner ved advents og juletider.

Se video:

Presentasjonsvideo (45 sek.) 

Fra idé til produkt (8 min.)   

Norge rundt - julekrybbe (3 min.)

Heading2.gif