...

Våre produkter

Ragnar skjærer statuer, små og store grupper, figurer og relieffer på bestilling. Du kan gjerne bestille med utgangspunkt i idéer som du har. Ragnar kan også få personer til å ligne på originalen (tilleggsbestilling).

Det kan også være kunstmodeller av gamle arbeidssituasjoner

Se eksempler ved å klikke på menyvalgene til venstre.

Eksempler:


Statuer:

Kan skjære statuer i full størrelse (Gjetergutt (1994), Slettås), Soldat (1994) (Østre Æra)Små grupper:

Kafferpause ved bålet, Bjørn slår elg, Elglos, Elgku med kalv.

Hund-og-mann-ved-baalet.gif Store grupper:

De største gruppene kan sees på Norsk Skogmuseum sin avdeling Sørlistøa ved Osensjøen i Åmot.

Flotermuseet-spillflaater.gif Figurer:

Steilende hest, Ditt barn, Gaupe tar hare, Bokfink, Tiur, Orrhane

Hest.gif


 
Relieffer:

Relieffer er flate på ene siden og kan henges på veggen. Ideelt der det er liten utstillingsplass.
Ulv uler mot månen, Dame på hest, Tiur, Orrhane,

DamePaHest.gif

Se eksempler ved å klikke på menyvalgene til venstre

...
Ragnar Nysæther | 2460 Osen | Tlf: +47 97 47 35 11| ragnar@ragnarnysaether.no