Logo

Kaffepause på harejakt

(B:30 cm D:30 cm H:30 cm)

Standardutførelse Kr 11.900,-

Mann ligner ønsket person Kr 15.900,-

Hund-og-mann-ved-baalet.gif 

Kafferasten er ett av høydepunktene i jakta

Jaktutsnitt.gif

Utsnitt fra gruppen

  

Stor bjørn

(B:60 cm D:60 cm H: 130 cm)
Kr 59.000,-

Ragnar-og-stor-bjorn.gif

Heks

Stor (B:40 cm D:130 cm H: 100 cm) Kr 45.000,-

Liten (B:15 cm D:7 cm H:15 cm) Kr 2.900,-

 Heksekarusell.gif 

  

Soldat

(B:70 cm D:60 cm H: 230 cm)

80.000,-

Soldat.gif

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Oppreist bjørn

(B:15 cm D:7 cm H: 25 cm)

Kr 5.000,-

Bjorn.gif  Bjorn2.gif

Steilende hest 

(B:22 cm D:12 cm H:35 cm) 

Kr 15.000,-

Hest.gif

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Orrhane

(B:15 cm D:15 cm H:15 cm) 

Kr 4.900,-

Orrhane.gif

  

Gjerdesmett

(B:11 cm D:7 cm H:8 cm)

Kr 3.200,-

Smaafugl.gif

  

Gaupe

(B:20 cm D:10 cm H:12 cm)

Kr 4.900,-

Gaupe-karusell.gif

Gaupe

(B:22 cm D:10 cm H:12 cm)
Kr 3.500,-

Gaupe-figur.gif

Hest og slede

(B:70 cm D:15 cm H: 12 cm)
Kr 19.900,-

HestOgSledeSammensatt.gif

Ulende ulv

(B:20 cm D:15 cm H: 15 cm)
Kr 4.900,-

Ulv1.gif

  

Hund

(B:14 cm D:8 cm H:10 cm)

Kr 2.900,-

Hund-relieff.gif

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Eksempler fra fløtermuseet

Priser på forespørsel

Flotermuseet-spillflaater.gif Floterdam4.gif

Floterdam.gif Flotermuseet2.gif

Flotermuseet.gif Flotermuseet-tommerflaate.gif

Flotermuseet-hest-og-slede2.gif Flotermuseet-koie.gif 

  

Julekrybbe til Åmot kirke

(B:120 cm D:120cm H:100cm)

  

 Julekrybbe1.gif

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Utsnitt av julekrybba

  

Julekrybbe2liten.jpg

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Julekrybbe3liten.jpg

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Julekrybbe4liten.jpg